dilluns, 5 de març de 2018

4t treballa el cos humà.

Tot seguint amb els aprenentatges a l'àrea de coneixement del medi, hem estat treballant en una mena de disfresses per aprendre d'una manera mol més lúdica les parts i funcionament dels aparells digestiu, circulatori, excretor i respiratori.Estàvem molt concentrats i alhora ben engrescats!