dimarts, 13 de febrer de 2018

ENTREVISTES - DIARI DIGITAL 3r (grup Roald Dahl)


EL   XAVIER
(Periodistes: Abril blàzquez, Andreea tase i helena tor)

-1 Quin ofici tens a l’escola?
R: Conserge, faig tasques a l’escola

-2 Per què has decidit fer aquest ofici a l’escola?
R: Perquè vaig canviar de feina i em van oferir ser conserge.

-3 En què consisteix el teu treball?
R: En fer tasques  a l’escola.

-4 Què és el que  t’agrada del teu treball?
R: M’agrada tot, el tracte amb els nens i la gent.

-5 Quin treball  t’agrada a part del teu?
R: Fer de pagès.

-6  T´agrada el teu treball que fas?
R: Sí, m’agrada perquè sempre estàs a gust.

-7 La teva vida és feliç al treball?
R: Sí, estic content pel tracte de la gent.LAURA.C.I
(Periodistes: Pau Sentoll, Leonhard Blum)

1 Quin és el teu ofici? R: Mestra.
2 Per què vas decidir fer aquest ofici? R: Perquè m’ agrada molt el món de l’ educació.
3 En què consisteix el teu ofici? R: Em reuneixo amb altres mestres per decidir de quina manera podem ajudar als nens i nenes a aprendre. Llavors preparo les classes, activitats, sortides, faig tutories amb els pares, corregeixo...
4 Amb quants anys vas vindre a l´escola? R: Amb 22 anys.
5 Com vas aprendre anglès? R: Sobretot viatjant i comunicant-nos amb gent d´altres països.
6 Ets feliç a la feina? R: Normalment molt.
7 Quin altre treball t´agrada a part del teu? R: Ser psicòloga.
8 Què has hagut d´estudiar per ser professora? R: La carrera de mestra de primària i llengües estrangeres.
9 Quan eres petita, quin ofici volies fer? R: Ja volia ser mestra.


ENTREVISTA AL TEO
(Periodistes: Stefania Zavoi, Tamar Oliver i Hadi Merzouki)

1.       Com has  aconseguir  jugar tan  be  a  escacs? 
Ensenyar als nens quan faig de mestre i si  faig de director  intentar que l’ escola funcioni . 
                                          
2.       En què consisteix   el  teu ofici?
Intentar que l’escola funcioni.

3.       Per  què  vas decidir ser director?
No ho tinc clar, algú havia de ser i em va tocar.

4.       Com recordes  els noms del teus alumnes?
Perquè tinc molta memòria.

5.       És divertit ser director?
No, gens. És divertit fer classes.

6.       Com has aconseguit  jugar  tan bé  a escacs?
Quan tenia  4 anys el meu pare me’n va ensenyar i hi he jugat sempre.

7.       Què has fet per aconseguir  aquest ofici?
He anat a la universitat.

8.       Quants anys fa que treballes  aquí?
20 anys al Joc de la bola

9.       Què és el que més t’agrada del teu ofici?
Estar a classe amb els nens.

10.   Quin altre treball t’agrada a part del teu?
M’hauria agradat fer de geòleg


L`entrevista a la M. Carme
Periodistes: Alessia Gonçalves, Laura Sans i Jonathan Giménez
1- Quin ofici  tens? Administrativa

2- Per què vas triar aquest ofici? Perquè  m’agraden els números i la  comptabilitat.

3- Quan eres petita  volies tindre aquest ofici? No, volia ser ballarina o hostessa de vol.

4- En què consisteix el teu ofici? Cobro els rebuts, pago les factures, controlo els nens del menjador...

5- Quants anys fa que treballes aquí? Quinze anys

6- Què és el  que més t´agrada  del teu ofici ? Cuidar els nens de l’escola.
7- Que has hagut d’estudiar per tindre el teu ofici?
Ciències empresarials.